What’s On For 2018

Torfaen Museum Trust

celebrating 40 years

1978 – 2018

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen

gan ddathlu 40 mlynedd

All Year Displays

‘Our Glorious Fire Brigade’, Japanware, The Dining Room of Glantorfaen House (on loan from NMW St Fagans), the Story of Torfaen, Torfaen’s social history, the Blaenavon Court Room, souvenirs of the Valley,  Torfaen Treasure, World Music & The Barker Family of Artists.

Arddangosiadau drwy gydol y flwyddyn

‘Ein Brigâd Dân Gogoneddus’, Gwaith Japan, Yr Ystafell Fwyta o Glantorfaen House (ar fenthyg o Amgueddfa Cymru Sain Ffagan), y Stori Torfaen, hanes cymdeithasol Torfaen, Llys Blaenafon ystafell, cofroddion o Ddyffryn,  Trysor Torfaen, Cerddoriaeth y Byd & The Barker Teulu Artistiaid.

Café Art 2018 Cafe Celf

January & February    – Fundraising Special of donated art works

March & April               

May & June                   

July & August               – 

Sept & Oct                     – 

Nov & Dec                     – Winter 50/50 Fundraising art sale show
sale of donated art works to raise funds for the museum

Saturday 25 November

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd

2 pm 39th AGM of the Torfaen Museum Trust

2.30 pm Private View of the Winter Art 2017 members, selling exhibition
to be opened by Rt Hon Lord Murphy of Torfaen, President of the Trust