What’s On For 2017

Oriel Barker Gallery

15 February until 15 October 2017

‘See you in the Park in August’

Images of our wonderful Pontypool Park from the museum & private collections

plus local artists works for sale

15 Chwefror tan 15 Hydref 2017

‘See you in the Park in August’

Delweddau ein Parc Pont-y-pwl gwych o gasgliadau’r amgueddfa a phreifat

ac artistiaid lleol yn gweithio ar werth

 

All Year Displays

Commemoration of the First World War, ‘Our Glorious Fire Brigade’, Japanware, The Dining Room of Glantorfaen House (on loan from NMW St Fagans), the Story of Torfaen, Torfaen’s social history, the Blaenavon Court Room, souvenirs of the Valley, World Music & The Barker Family of Artists.

Arddangosiadau drwy gydol y flwyddyn

Coffâd y Rhyfel Byd Cyntaf, ‘Ein Brigâd Dân Gogoneddus’, Japan, Yr Ystafell Fwyta o Glantorfaen House (ar fenthyg o Amgueddfa Cymru Sain Ffagan), y Stori Torfaen, hanes cymdeithasol Torfaen, Llys Blaenafon ystafell, cofroddion o Ddyffryn, Cerddoriaeth y Byd & The Barker Teulu Artistiaid.

Café Art 2017 Cafe Celf

January & February    – 50 / 50 Fundraiser of donated works

March & April               – Sarah Fisher

May & June                   – Summer 50/50 fundraiser show
sale of donated art works to raise funds for the museum

July & August               – Karen O’Shea ‘Summer Paintings’

Sept & Oct                     – Hilda Smith

Nov & Dec                     – Winter 50/50 Fundraising art sale show
sale of donated art works to raise funds for the museum

Monday 5 June / Dydd Llun 5 Mehefin

Fundraising Day Trip to NT Llanerchaeron House & Aberaeron town, Ceredigion

Torfaen Museum Trust Members  £18 + £7.20 special entry to NT property

guests & friends (non  TMT Members) £23 + entry

(unless National Trust Members = free admission to Llanerchaeron)

Book now / Archebwch nawr!

Launch

‘Mae Pobl Arwrol y Syllug / Heroic Peoples of the Silures’

Heritage Lottery Funded Project

Wednesday 24 May / Dydd Mercher 24 Mai 

11 am – 1 pm

Iron Age chariot, history of our local tribe & children’s bootcamp!

Cerbyd Haearn Oed, hanes ein llwyth lleol a gwersyll lesewch plant!

light refreshments /gwienir lluniaeth ysgafn

 

From 

Tuesday 25 July / Dydd Iau 25 Gorffennaf 

School holidays special display of ‘Our Torfaen Treasures’.  View our collection of prehistoric and Medieval finds.  Activities for children of all ages!

Gwliau ysgol arddangosiad arbennig o ‘Ein Trysorau Torfaen’.  Weld ein darganfyddiadau cynhanesddol a chanoloesol arbennig.  Gweithgareddau I blant o bob oed!

3rd annual en plein air

Painting in Pontypool Park Competition

Blynyddol ym Mharc Pont-y-pwl Gystadleuaeth

this year artists can do the en plein air on any day (10 – 4) between:gall flwyddyn hon artistiaid wneud yr awr unrhyw ddiwrnod (10-4) rhwng:

13 – 17 June / Mehefin 2017

Prizes / Gwobrau yw: £250, £100, £75

entry is £15 per piece of work entered per day

Judging and opening of the exhibition is Sunday 18 June

all entries will be displayed in the museum’s Oriel Barker until the end of August

mae mynediad yn £15 y darn o waith cofnodi bob dydd

Beirniadu a agoriad yr arddangosfa Dydd Sul 18 Mehefin

bydd yr holl geisiadau yn cael eu harddangos yn yr amgueddfa Oriel Barker tan ddiwedd mis Awst