Exclusive Use School Visits Offer

2 hrs for up to 20 students   £60

available Tuesday or Thursday 10 am only

summer term 8 May – 12 July inclusive

BOOKING IS ESSENTIAL  01495 752036

Ymweliad Ysgol Defnydd Unigryw

2 awr am hyd 20 o fyfyrwyr  £60

Ar gael Dyddau Mawrth – Iau 10 oc yn unig

Tymor yr Haf 8 Mai – 12 Gorffennaf yn gynhwysol

mae archebu yn hanfodol  01495  752036