For Schools until April 2017:

WW2 On the Homefront Key Stage 2

Book a two hour workshop at Pontypool Museum to bring the experience of the WW2 Homefront alive: pupils will find out about daily life from Granny Watkins and her neighbours Mr & Mrs Thomas on what it was like to live through the war, deal with rations, air raids and civil defence and they will experience being a child in the war – including being evacuated.

Yr Ail Ryfel Byd 2: Agos i Gartref Cyfnod Allweddol 2

Beth am archebu gweithdy dwy awr o hyd yn Amgueddfa Pont-y-pwl er mwyn cael profiad byw o fywyd yma yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Gall disgyblion glywed gan Granny Watkins a’i ffrindiau Mr & Mrs Thomas, sut oedd bywyd dyddiol yn y cyfnod, dysgu sut beth oedd bod yn blentyn yn ystod y rhyfel a sut oedd teuluoedd yn ymdopi â dogni a chyrchoedd awyr.

For available workshop dates and prices please telephone 01495 752036

Am ddyddiadau gweithdai sydd ar gael a phrisiau ffoniwch 01495 752036

available to book now: Tues & Thurs mornings 10 – 12 Workshops take place in the museum schoolroom

1 adult to every 7 children required  Workshop fee £120 (max. 35 pupils) with adults free

ar gael i’w harchebu nawr:  Boreau dydd Mawrth a dydd Iau 10 – 12  Gweithdai yn digwydd yn yr ysgoldy amgueddfa

1 oedolyn i bob 7 o blant eu hangen  Ffi Gweithdy £120 (uchafswm 35 disgybl) gydag oedolion am ddim